Các phím tắt trong game!

 • C: mở bảng point và LV
 • V: Mở thùng đồ
 • M: mở bảng move
 • D: Mở lệnh giao dịch, party, vào hội….
 • End: bật/tắt camera 3D
 • Tab: bật/tắt minimap
 • F4: Bật/tắt khung chat
 • F5: dành cho elf buff hoặc cắm train theo từng class (chỉnh ở f10)
 • F6: auto train chuột tự do
 • F7: bật/tắt thanh HP quái vật
 • F8: Tắt auto train
 • F10: Bật bảng cài đặt auto train
 • F12: ẩn hiện MU
 • /post: chát toàn sever
 • @: chat guild
 • @@: chat guild liên minh
 • ~: chat trong party
 • Shop gcoin Online, gõ tên cửa hàng là: GCOIN SHOP
 • Shop gcoin offline: /offtrade gcoin
 • Lệnh nhặt ngọc và zen đã được tích hợp sẵn nên k cần gõ, vào game là tự động nhặt luôn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *