SỰ KIỆN TRUY TÌM GM

BQT xin giới thiệu với người chơi 1 Event Hấp dẫn mang tên : Truy tìm GM  I. Thể lệ Tất cả các Nhân vật ở...